Pistes per a la interdependència (en la "cultura local")

on .

IMATGE - DIBA - Interaccio - image gallery

A l'article "Pistes per a la interdependència" abordo temes que tenen a veure amb la governança local de la cultura, especialment la seva (sobre)institucionalització i el paper clau de la societat civil.