Article-Blog

ERDF, culture, Spain

La Comissió Europea va demanar a la xarxa europea d’experts en cultura (EENC) una anàlisi crítica sobre els fons estructurals en programes culturals, per avaluar el període 2007-2013 i aportar idees per a la definició del període 2014-2020. Diversos membres de la Unió van ser analitzats: Alemanya, Bulgària, Eslovàquia, Espanya, […]

Article-Blog

ERDF, culture, Spain

La Comisión Europea encargó a la red europea de expertos en cultura (EENC) la elaboración de informes críticos sobre los fondos estructurales en cultura, analizando el período 2007-2013 y aportando ideas para 2014-2020. Varios miembros de la Unión fueron analizados: Alemania, Bulgaria, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, […]

Article-Blog

ERDF, culture, Spain

The European Commission asked the European Network of Experts on Culture (EENC) to write critical analysis on the use of structural funds for cultural programmes. The aim was to analyse the use of these funds in 2007-2013 and to provide ideas for 2014-2020. Several member states were analysed: Bulgaria, France, […]