ERDF, culture, Spain

La Comissió Europea va demanar a la xarxa europea d’experts en cultura (EENC) una anàlisi crítica sobre els fons estructurals en programes culturals, per avaluar el període 2007-2013 i aportar idees per a la definició del període 2014-2020. Diversos membres de la Unió van ser analitzats: Alemanya, Bulgària, Eslovàquia, Espanya, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Polònia, Portugal i Romania.

L’EENC em va encarregar la redacció de l’informe sobre Espanya.

– Els resultats per 2007-2013 són clars: no existia una visió de conjunt, no hi havia estratègia i l’impacte dels fons ha estat poc significatiu.

– Les idees per 2014-2020 estan basades en l’esquema de wearemore i demanen que els fons estructurals es defineixin de manera participativa i siguin utilitzats de manera estratègica i coherent.

 L’informe sencer (38 pàgines, en anglès) es pot descarregar i llegir aquí.