Rio+20 (Copy)

rio20 logo.jpg.crop displayRio+20 deixa un gust agredolç. Minsa presència dels “portadors d’estaques” culturals, poques mencions a la cultura al document final… eppur si muove l’interès creixent per la relació entre sostenibilitat i cultura. L’Agenda 21 de la cultura ha dit això: eng fra spa