ECOC post 2019

I was a member of the Jury of the European Capital of Culture for 2010 (Ruhr, Istanbul and Pécs), 2011 (Tallinn and Turku), 2013 (Marseilles and Kosice) and 2016 (Donostia – San Sebastian). The European Commission organised a public consultation on the post-2019 programme, and I wrote my position in this article. I hope you find it useful.

He estat al Jurat de la Capital Europea de la Cultura dels anys 2010 (Ruhr, Istanbul i Pécs), 2011 (Tallinn i Turku), 2013 (Marsella i Kosice) i 2016 (Donostia – Sant Sebastià). Aprofitant la consulta pública que la Comissió Europea ha fet per reorientar el programa, he escrit aquest article que fa balanç i aporta idees de futur per al post-2019.

Fui miembro del Jurado de la Capital Europea de la Cultura de los años 2010 (Ruhr, Estambul y Pécs), 2011 (Tallinn y Turku), 2013 (Marsella y Kosice) y 2016 (Donostia – San Sebastián). Aprovechando la consulta pública que la Comisión Europea organizó para reorientar el programa, escribí este artículo, que aporta algunas ideas para el post-2019.