A la UOC

Faig de professor col·laborador a la Universitat Oberta de Catalunya – UOC: al màster en “Gestió cultural” i al màster “Ciutat i Urbanisme – Polítiques públiques i dret a la ciutat“.

Trabajo como profesor colaborador en la Universidad Oberta de Catalunya – UOC, en el máster en “Gestión cultural” y en el máster “Ciudad y urbanismo – Políticas públicas y derecho a la ciudad

I love teaching at the postgraduate courses of the Universitat Oberta de Catalunya – UOC. I am working with “Cultural Management” and “Urban Planning – Public Policies and Right to the City“. For those interested, follow the links above in CAT and SPA.